Бонсай клуб България

Първият Бонсай клуб в България вече е факт и набира все повече членове. Идеята за клуба се заражда през 2007 година между шестима мъже на различна възраст, с различни професии и от различни краища на България, обединени единствено от страстта си към древноизточното изкуство на бонсаите. В началото на април 2008 година те вземат решение да осъществят мечтата си – да сформират първия бонсай клуб в България.

Целта на организацията е да популяризира източната философия на отглеждането на „дръвче в поднос” и да дава необходимата информация на всички желаещи да се посветят в изкуството на създаването на мини дръвчета. На всеки два месеца се организират обучителни експедиции сред природата, където всеки може да сподели опита си, да обмени информация и идеи с другите членове на клуба. През май 2009 година е планувана първата демонстрация по оформяне и пресаждане на бонсай, която ще се проведе в град Горна Оряховица, съпроводена от семинар и изложба на най-добрите екземпляри от колекцията на клуба.

За в бъдеще може да се очакват и по-мащабни проекти. Повече информация може да получите на интернет страницата на клуба http://bonsai.bg, както и в неговия форум.